Financiële Dienstverlening

De financiële sector verandert de komende jaren snel en ingrijpend. Regelgeving en nieuwe technologieën dwingen de financiële dienstverleners om kritisch naar hun eigen business model te kijken en de klant centraal te stellen. Het vinden van een balans tussen enerzijds de vereiste governance en anderzijds de gewenste wendbaarheid vormt voor de huidige financiële wereld een grote uitdaging.  

Ontwikkelingen en uitdagingen die we in de branche zien zijn o.a.:  

  • Digitalisering vraagt om een andere manier van werken. Het leveren van snelheid, gemak en eenvoud (de juiste customer experience!) voor de klant is noodzakelijk om relevant te blijven. De structuur en aansturing van de organisatie die daaruit ontstaat, vraagt andere competenties van medewerkers.  

  • Nieuwe toetreders zoals FinTechs en BigTechs kunnen potentieel disruptief zijn. De markt probeert hierop in te spelen door juist de samenwerking op te zoeken met third-party developers. PSD2 wet- en regelgeving sluit daarop aan en verandert de rol van traditionele banken als dienstverleners op het gebied van betalingen en informatie.  

  • Het niet voldoen aan wet- en regelgeving heeft een verhoogd risico op imagoschade. Het toezicht op naleving van wet- en regelgeving wordt steeds strenger. De mogelijke boetes bij overtreding zijn substantieel.   

Wij helpen in de zoektocht naar duurzame oplossingen in complexe verandervraagstukken. Dit doen wij door inzicht en overzicht te creëren middels procesmanagement, architectuur en data. Vervolgens ondersteunen wij bij de implementatie. Dit doen wij altijd in co-creatie met de klant, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van de belangrijkste ‘asset’ binnen de organisatie; de mens. Deze aanpak heeft zich bewezen als de sleutel tot succes!

Branche uitdagingen

Customer Experience

Consumenten zijn steeds meer online en verwachten dat ze al hun (financiële) zaken ook online kunnen regelen. Hoe zorg je ervoor dat je op alle kanalen de klant van de beste service voorziet? Een klant verwacht namelijk een naadloze overgang van het ene naar het andere kanaal (fysiek en digitaal). Mensen zijn Netflix gewend, waarbij je tablet naadloos verder gaat, waar je op je televisie was gebleven.

Agility

'It is not the strongest who survive but those most responsive to change' - In de huidige tijd geldt deze uitspraak van Darwin nog steeds. Bij nieuwe start-ups of zogenaamde Digital Natives, lijkt het vermogen om zich aan te kunnen passen aan de omstandigheden in het DNA van de organisatie te zitten.

Governance & Compliance

Financiële instellingen zijn van oudsher al sterk gereguleerd. De kredietcrisis en recente schandalen rondom het tekort schieten van controle vanuit de banken hebben de roep om meer controle alleen maar sterker gemaakt.