Overheid

De veranderende technologische wereld vraagt om nieuwe (beleid)oplossingen die inspelen op digitale veranderingen. Als publieke organisatie kan je hier niet omheen. Zowel de medewerkers, de burger, het bedrijfsleven als nieuwe wet- en regelgeving vragen hier om. Het is echter de vraag hoe je vormgeeft aan je digitale transformatie. 

Op dit moment zijn er verschillende ontwikkelingen waar je als organisatie op in kan spelen en waar Bvolve je bij kan helpen. Zo kan data worden gebruikt bij het vormgeven of toepassen van beleid. Hiervoor moet data worden verzameld, geanalyseerd en vervolgens worden toegepast. Nieuwe vormen van informatievoorziening zijn hierdoor mogelijk. Data moet hiervoor wel beschikbaar zijn en niet afgesloten zijn per silo. Hiertegenover staat dat je te maken hebt met privacy en beveiliging van data. Een datalek moet ten allen tijden worden voorkomen.  

Daarnaast wil je als uitvoeringsinstantie je eigen informatiehuishouding op orde hebben zodat je informatiegestuurd kan werken. Werken in de cloud kan hiervoor een oplossing zijn. Je hebt echter ook te maken met een reeds bestaande informatiehuishouding architectuur waar je gebruik van kunt maken. 

Dit zijn slechts twee mogelijk ontwikkelingen waar je mee te maken hebt. Als Bvolve helpen wij organisaties verder met: 

 

  • Het ontwikkelen van een strategie rondom digitale transformatie en bijbehorende implementatie 

  • Digitale inzet bij het vormgeven en uitvoeren van beleid 

  • Opzetten van een solide infrastructuur en architectuur  

  • Op orde brengen van de informatiehuishouding 

  • Informatiegestuurd werken 

  • Bouwen rond de cloud 

  • Faciliteren van (keten)samenwerking 

 

Als publieke organisatie is het niet voldoende om slechts in te spelen op digitale en technologische mogelijkheden. Een meerjarige strategie rondom digitale innovatie en bijbehorende implementatie is noodzakelijk voor een succesvolle en solide digitale transformatie. Daarnaast is er vanuit de hele organisatie samenwerking nodig om echt in te kunnen verbeteren en te innoveren. Als Bvolve hebben wij inmiddels diverse uitvoeringsorganisaties geholpen met hun digitale transformaties. In de onderstaande uitdagingen vind je onze aanpak en welke resultaten wij hebben opgeleverd. 

Branche uitdagingen

Ketensamenwerking

Kijkend vanuit het data(gedreven) perspectief kent ketensamenwerking van en binnen overheidsinstanties enkele uitdagingen. Iedere organisatie binnen de keten heeft er behoefte en belang bij dat er met de juiste informatie gewerkt wordt.

Slimmer werken een informatiegestuurde aanpak

Bij toezichthouders /inspectiediensten is de uitdaging om met weinig inspecteurs naleving van complexe wetgeving bij een groot aantal bedrijven te realiseren.  

Agile werken

‘Agile werken’ groeit in populariteit de afgelopen jaren. Flexibel en wendbaar worden als organisatie is de voornaamste reden om agile te gaan werken.