Experttraining OMG-CERTIFIED Expert in BPMN (OCEB 2)

Praktische informatie
Niveau: Certified Professional
Duur: 3,5 dagen
Locatie: Amersfoort
Kosten open training: €2150,- (excl BTW)

(Deze training is inclusief een tweedaagse BPMN Foundation training) De trainingsprijs is inclusief trainingsmateriaal, literatuur, accommodatie- en cateringkosten.

Aanmelden

Hoe past BPM als discipline in de context van de organisatie? Hoe draagt procesmanagement bij aan het behalen van organisatiedoelstellingen? En op welke manier dient de strategie van de organisatie als input voor het ontwerp vanprocesmodellen? Hoe breng je complexe processen gedetailleerd in kaart? Deze vragen worden onder andere beantwoord in de OCEB 2 training.

Guido Cohlst
Trainer

Hoe past BPM als discipline in de context van de organisatie? Hoe draagt procesmanagement bij aan het behalen van organisatiedoelstellingen? En op welke manier dient de strategie van de organisatie als input voor het ontwerp vanprocesmodellen? Hoe breng je complexe processen gedetailleerd in kaart? Deze vragen worden onder andere beantwoord in de OCEB 2 training en is daarmee een uitbreiding op de kennis opgedaan tijdens de BPMN 2.0 basistraining. Deze training is geschikt voor gevorderde procesontwerpers, business analisten en/of informatieanalisten.

Programma:
Dag 1 & 2:
Dag 1 en 2:2-daagse BPMN 2.0 basistraining (zie beschrijving hiervoor)

Dag 3
BPMN 2.0 als modelleertaal: Het modelleren van processen met behulp van geavanceerde concepten en bijbehorende richtlijnen (uitbreiding op BPMN 2.0 basistraining)Business Motivation Model (BMM): Dit model geeft specifiek inzicht in de relatie tussen de middelen en doelen van de organisatie met betrekking tot het businessmodel

Dag 4 (halve dag):
Algemene strategie-theorie: Op welke manier dient de strategie van de organisatie als input voor het ontwerp vanprocesmodellen?Business Process Maturity Model (BPMM): Een model dat gebruikt kan worden om de volwassenheid van de processen binnen de organisatie te metenReferentiemodellen: Verschillende referentiemodellen voor het categoriseren van de processen in de organisatie worden toegelicht die je in staat stellen te conformeren aan de standaard om, bijvoorbeeld, op een eenduidige manier te communiceren met externepartijen

Wat leer je tijdens de training?
Je kunt BPM inzetten in jouw eigen organisatieJe krijgt extra toelichting op methodes voor het inzichtelijk maken van processen binnen de organisatie en wanneer deze toe te passen, bijvoorbeeld kwaliteits-, governance- en analysemethodiekenJe leert geavanceerde concepten uit de BPMN 2.0 modelleertaal die je in staat stellen complexe processen op een nog gedetailleerdere wijze te modelleren

Wat levert de training je op?
Je kunt BPM als methode plaatsen in de context van deorganisatie
Je bent goed op de hoogte van methodieken om de volwassenheid van de processen binnen jouw organisatie te meten en deze te vergelijken met referentiemodellenJe beschikt over een uitgebreide kennis van BPMN 2.0 concepten om complexe processen temodelleren

Aanmelden