BPMN 2.0

Praktische informatie
Niveau: Introducerend
Duur: 2 uur
Locatie: Online
Kosten open training: €250,- ex btw

Aanmelden

Voordat je over kan gaan tot het beheersen, verbeteren of zelfs het innoveren van de processen van jouw organisatie is het belangrijk om de processen inzichtelijk te maken. Hoe zorg je dat de kennis van individuen samenkomt en overdraagbaar en toegankelijk is voor de gehele organisatie? BPMN biedt als modelleer-taal een standaard voor het communiceren over bedrijfsprocessen.

Arnoud van Kooten
Trainer

Stel je eens voor dat je van al je processen precies weet hoe ze zouden moeten lopen, hoe ze presteren en als er iets misgaat weet waar je moet ingrijpen. Voordat je over kan gaan tot het beheersen, verbeteren of zelfs het innoveren van de processen van jouw organisatie is het belangrijk om de processen inzichtelijk te maken. BPMN biedt als modelleertaal een standaard voor het communiceren over bedrijfsprocessen. Als je overweegt om (een deel van) je processen te automatiseren, is dit je startpunt.  

Deze training is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld procesontwerpers, business analisten en/of informatieanalisten. De module is van een dusdanig niveau dat deze een goede basis legt voor een introductie in BPMN 2.0. Ook is de module goed te volgen als opfrissing om BPMN 2.0 (weer) toe te passen. 

Bvolve biedt een online module aan, die in twee uur tijd de BPMN concepten level 1 en de meest gebruikte concepten van level 2 behandeld. Daarnaast krijg je een introductie hoe je een procesdiagram modelleert en opbouwt in BPMN tooling. Tijdens de online module wordt je als deelnemer actief betrokken door het beantwoorden van theorie- en toepassingsvragen. 

Nadat je de online module hebt doorlopen maak je d.m.v. zelfstudie vijf modelleeropdrachten uit de opdrachtenreader. Deze reader krijg je opgestuurd. De tijdsinvestering voor het maken van deze opdrachten is circa vijf uur. Een trainer van Bvolve neemt contact met je op om deze opdrachten te bespreken. Zo koppel je theorie aan daadwerkelijk doen.  

 

Tijdsinvestering: 

  • Online module: 2 uur. 

  • Zelfstudie: Circa 5 uur. 

- Achtergrond en levels van BPMN 2.0. 
- Concepten BPMN 2.0 - level 1. 
- Deel van de concepten BPMN 2.0 - level 2. 
- BPMN tooling. 
- Instructie procesopbouw. 
- Zelfstudie: d.m.v. opdrachtenreader zelfstandig procesmodellen modelleren en deze daarna met de Bvolve trainer doornemen voor feedback. 

Wat leer je tijdens de training? 
- Je leert hoe je processen beschrijft met behulp van BPMN 2.0 als modelleertaal. 

- Je leert de juiste aanpak en structuur voor het beschrijven van processen. 

- Je leert hoe je met behulp van een BPMN tool een proces beschrijft. 

Wat levert de training je op? 
- Je hebt kennis van procesdenken en weet hoe je vanuit dit perspectief naar jouw organisatie kunt kijken. 
- Je bent op de hoogte van de mogelijkheden van BPMN 2.0 als procesmodelleertaal en kunt processen inzichtelijk maken en analyseren. 
- Je bent in staat om de processen van jouw organisatie met behulp van het juiste detail- en volwassenheidsniveau inzichtelijk te maken.