Introductie Agile/Scrum

Praktische informatie
Niveau: Introducerend
Duur: 2 uur
Locatie: Online
Kosten open training: Gratis

Aanmelden

Wil je aan de slag met Agile / SCRUM? Hoe begin je met agile en flexibel werken? Onze introductietraining leert je de basis van Agile / SCRUM werken met handvaten voor rollen en verantwoordelijkheden, planning, structuur, monitoring en implementatie. Deze training is bedoeld voor iedereen die start met Agile / SCRUM werken.

Michiel Overgaag
Trainer

Wil je aan de slag met Agile / SCRUM? Hoe begin je met agile en flexibel werken? Onze introductietraining leert je de basis van Agile / SCRUM werken met handvaten voor rollen en verantwoordelijkheden, planning, structuur, monitoring en implementatie. Deze training is bedoeld voor iedereen die start met Agile / SCRUM werken.

Blok 1: Introductie Agile
Blok 2: Uitleg Agile
Blok 3: Uitleg SCRUM
Blok 4: Monitoring
Blok 5: Implementeren van SCRUM

- Je leert de basis van Agile / SCRUM werken (oorsprong, wat is agile, Agile Manifesto, principes en waarden, wat is SCRUM, rollen / taken en verantwoordelijkheden, SCRUM-team Product Backlog, User Story-techniek, Definition of Done, Sprintplanning en Sprintstructuur).

- Je leert hoe je de effectiviteit van Agile / SCRUM werken kunt beoordelen met behulp van monitoring en hoe je SCRUM werken kunt implementeren,

-  Je begrijpt wat Agile / SCRUM werken behelst.

- Je begrijpt hoe je Agile / SCRUM werken kunt beoordelen en implementeren om er vervolgens mee aan de slag te gaan.