Ruud Aalbers

Senior Consultant

Met een kritische blik en open houding begint Ruud aan nieuwe opdrachten. Hij beantwoordt niet simpelweg de gestelde vraag, maar zoekt naar de achterliggende problemen. Het zit in zijn natuur een probleem vanuit meerdere invalshoeken te bekijken.

Organisatorische en technologische ontwikkelingen leiden tot ongekende verschuivingen in de economie, de samenleving en in het bedrijfsleven en bij individuen. Om uw strategie aan te passen aan deze veranderingen is een grote uitdaging. Door Ruuds multidisciplinaire kijk op zaken,  weet hij u te gidsen naar de noodzakelijke transformaties om de inrichting van uw organisatie weer bij de tijd te krijgen. Ruud krijgt betrokkenen in beweging en weet daarbij draagvlak te creëren. Bijvoorbeeld door bruggen te bouwen en duidelijk het belang van klant en organisatie voor ogen te houden.

Ruud is een fanatiek golfer. Bij golfen komt het aan op course management en incasseringsvermogen. De volgende slag biedt altijd nieuwe mogelijkheden en brengt je dichter bij je doel. Juist deze ervaring helpt Ruud bij het inrichten van organisaties en het uitvoeren van projecten. Het lezen van de omgeving en de spelers, het kernachtig formuleren van het vraagstuk en het bij elkaar brengen van de juiste beslissers is hier Ruud zijn waarde. Zo worden barrières weggenomen en kan er beslist worden over de kern van een vraagstuk.

Top 3 klussen

ABN Amro

Het ontwikkelen van een business capability model voor ABN Amro. Een capability model geeft bedrijven de mogelijkheid geïnformeerde beslissingen te nemen in relatie tot strategische en tactische doelen.

Marel

Door het toepassen van business architectuur en het gebruiken van een capability model de implicaties van een gekozen strategie kunnen duiden.

Fontys

De architectuurfunctie van Fontys Hogescholen moderniseren en een positie geven in de organisatie. Zorgen dat er onder architectuur gewerkt wordt en dat architectuurbeslissingen impact hebben in de organisatie. Coaching van architecten in de ontwikkeling van hun afdeling.