Martijn Smeets

Senior Consultant

Consultant bij dag, fotograaf bij nacht. In die laatste hoedanigheid is Martijn steeds opzoek naar de juiste compositie; die unieke samenstelling van elementen die uiteindelijk moet leiden tot het perfecte beeld. Het is een eigenschap die ook terugkomt in zijn werk als business consultant; samen met een organisatie werken aan het doel dat voor ogen is gesteld, met veel aandacht voor de verschillende perspectieven. Zijn politieke sensitiviteit maakt dat hij organisaties en situaties snel doorziet en zowel individuen als teams met doordachte interventies in beweging weet te krijgen, zonder daarbij zichzelf buiten het team te plaatsen. Martijn begon zijn loopbaan met de opleiding Technische Informatica. Met de vervolgopleiding Technische Bestuurskunde heeft hij zich ook de bestuurlijke dimensie van organisaties eigen gemaakt. Door de combinatie van deze twee studies in de praktijk te brengen weet hij daadwerkelijk de bedrijfsvisie met de techniek te verbinden.

Fotografie en consultancy zijn niet de enige drijfveren. Martijn is ondernemend, wat zich privé uit in verre reizen en (voorheen) het beoefenen van topsport. In zijn werk is dit zichtbaar in de vele nevenactiviteiten die hij met een hoge mate van eigenaarschap en betrokkenheid oppakt. Zijn eigen werk goed doen is belangrijk. Anderen laten meeprofiteren van geleerde lessen, minstens zo belangrijk. De door hem verzorgde opleidingen worden zonder uitzondering hoog beoordeeld, waarbij naast vakkundigheid ook zijn enthousiasme en overtuigingskracht vaak worden benadrukt. Martijn is de aangewezen persoon om uw complexe politieke vraagstukken te reduceren tot ogenschijnlijk eenvoudige, maar krachtige beelden.

Top 3 opdrachten

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief heeft een leidende rol in de digitale transformatie van de archiefsector. De instelling neemt daarbij in toenemende mate de rol van (IT) dienstverlener, innovator en kennisinstelling in. Een complexe transitie, zowel inhoudelijk, politiek als cultureel. Als informatie-, project- en ketenarchitect heeft Martijn het Nationaal Archief ondersteund bij de ontwikkeling van de generieke infrastructuur voor het archief van morgen.

Louwman ICT Services

De wijze waarop we om gaan met mobiliteit verandert in hoog tempo. De Louwman Group, dienstverlener op het vlak van mobiliteit en importeur van onder andere Suzuki, Lexus en Toyota, merkt de gevolgen van deze transitie als geen ander. Als informatie architect heeft Martijn de randvoorwaardelijke ontwikkelingen in het systeemlandschap van Louwman ICT Services gefaciliteerd en gelijktijdig de ‘architectural way-of-working’ naar een hoger plan gebracht.

International Card Services

De financiële dienstverlening omvat een groot oerwoud aan regelgeving op een minstens zo complex landschap van systemen. International Card Services gebruikt architectuur en architectuurmodellen om grip te houden op het eigen landschap en de daarop geldende wet- en regelgeving aangaande de beveiliging van het betalingsverkeer. Martijn heeft de security architect van International Card Services begeleid bij het opbouwen van architectuurmodellen die gebruikt konden worden als basis voor audits.