Luuk Wagenaar

Consultant

Luuk is al van jongs af aan sportief aangelegd en heeft zijn leven lang gekeept. Hij stuurt zijn medespelers op een heldere en eerlijke manier aan om het geheel op een georganiseerde manier te laten werken. Dit vertaalt zich in zijn dagelijkse bezigheden naar duidelijke communicatie en constructieve, maar eerlijke feedbackvoering. De teamprestatie is voor Luuk het belangrijkst en dat vloeit voort uit zijn voorkeur om samen te werken. Door samen te werken vergroot je de kans op succes en deel je met elkaar in de vreugde van dat succes. Het vieren van succes motiveert om het werk op een goede manier voort te zetten en om collega’s op een andere manier te leren kennen.

Als er één ding belangrijk is voor Luuk, is dat wel het bijdragen aan een informele werksfeer waarin iedereen zich vertrouwd voelt. “De stroom van gedachten, beelden en gevoelens die voortdurend door ons heen gaat, die sterke stroom heeft zo'n geweldige kracht dat het een wonder zou zijn als hij niet alle woorden die iemand anders tegen ons spreekt met zich mee zou sleuren en aan de vergetelheid prijs zou geven als ze niet toevallig, heel toevallig, bij de eigen woorden passen.”Deze quote van Peter Bieri is sprekend voor verandertrajecten. Als je wilt dat mensen meebewegen met een verandering, heb je de historische totstandkoming van de huidige situatie te respecteren. Bereidheid tot verandering wordt bevorderd door de ander echt te begrijpen en zijn zorgen te adresseren in de oplossing. Een gedragen oplossing is er zodoende een die meebeweegt met de onderliggende stroom van alle stakeholders.

Top 3 klussen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Ter bevordering van de volksgezondheid en de leefomgeving van Nederland, zetten honderden onderzoekers elke dag het beste beentje voor bij het RIVM. Door de jaren heen hebben de dertien laboratoria hiervoor hun eigen werkprocessen en ondersteunende informatiesystemen ingericht. De omvang van data groeit exponentieel en de burger eist steeds meer van de informatievoorziening van de overheid. In mijn rol als business analist heb ik bij kunnen dragen aan het harmoniseren van dertien naar vijf werkprocessen en aan het advies hoe het applicatielandschap hier geharmoniseerd en efficiënt bij kan ondersteunen.

Albeda

Bij de implementatie van een nieuw student informatie systeem gold als belangrijkste uitgangspunt dat het proces leidend is. Om het systeem in te richten naar het gewenste proces, moesten daarvoor de processen in kaart gebracht worden. In samenwerking met medewerkers van het Albeda en de software leverancier zijn de processen van aanmelding tot diplomering van de student in kaart gebracht in een proceshuis. De getoonde samenhang van de processen toont de medewerkers hun posities binnen de organisatie en helpt hen om meer waarde te leven aan de student.

GGD Holands Noorden

Ter ondersteuning van een transformatie naar een zelforganiserende, projectmatige organisatie heeft de GGD Hollands Noorden in samenwerking met Bvolve een proceshuis gebouwd waarin alle bedrijfsprocessen zijn gemodelleerd. De volgende stap was het volwassen maken van de architectuur, om inzicht te krijgen in de afhankelijkheid tussen processen en systemen. Uiteindelijk staat deze dynamiek en afhankelijkheid de GGD toe om snel en effectief impactanalyses te maken en aan procesverbetering te werken. Bovendien gold het als ideale basis om het verwerkingsregister voor de AVG op te bouwen.