James Lawson

Consultant

James krijgt mensen en organisaties in beweging met zijn enthousiasme en verbindende stijl van werken. Een nieuwe uitdaging begint hij daarom op een enthousiaste en energieke manier. Daarin vindt hij het leuk om moeilijke vraagstukken, op het snijvlak tussen business, innovatie en technologie, voor de klant op te lossen. Belangrijk vindt hij het menselijk aspect dat  van belang is bij zulke veranderingen. Complexe vraagstukken vertaalt hij daarom eerst naar begrijpelijke taal. Met behulp van zijn multidisciplinaire aanpak, waarin er veel resultaat kan worden bereikt, helpt hij organisaties te transformeren. Hierin neemt hij graag een coördinerende rol aan, waarin hij de schakel is tussen de verschillende vakgebieden waaronder Business Proces Management en Architectuur.

Naast zijn passie voor innovatie en technologie is James regelmatig te vinden in het buitenland. Zo gaat hij al sinds jongs af aan op reis naar verre bestemmingen. Reizen geeft hem energie en biedt hem de mogelijkheid om op ontdekking te gaan zodat hij zijn horizon kan verbreden. Iets wat James ook typeert in zijn manier van werken. Namelijk, verder kijken dan je neus lang is! Daarnaast is James een enorme wintersport liefhebber, zo gaat hij het liefst twee keer per jaar op wintersport en heeft hij twee snowboards. Dit in combinatie met zijn interesses voor nieuwe innovaties en technologieën, waaronder Proces Mining, laat zien dat hij een echte doorzetter is die alleen voor het beste resultaat gaat.

Top 3 klussen

ABN AMRO

James heeft de begeleiding van een groot migratie en implementatie traject van een (onbemande) helpdeskfunctie in ServiceNow, bestaand uit een geïntegreerde business portal en een servicedesk tool gedaan. Met behulp van één systeem en één portaal wordt gewerkt aan een versimpeling van het IT support landschap, waarin automatisering centraal staat. Met de realisatie hiervan wordt de klant nog beter geholpen. Daarnaast worden innovatie oplossingen zoals chatbots uitvoerig getest en geïmplementeerd, zodat de klanttevredenheid verbeterd wordt.

ENEXIS

James heeft zich beziggehouden met het in kaart brengen van requirements met betrekking tot de functionaliteiten van een credit management tool met behulp van een aantal workshops. Op basis van de uitkomsten van deze workshops is een beslissingsmatrix opgesteld, die als input fungeerde voor de keuze van een credit management tool. Hierin werd onderscheid gemaakt tussen gewenste en vereiste functionaliteiten.

Gemeente Zwartewaterland

James heeft voor de Gemeente Zwartewaterland een verbeterplan voor een Bestuurs- en Raadsinformatiesysteem opgesteld. Dit heeft hij gedaan op basis van een inventarisatie van het huidige gebruik, de behoeften en wensen van gebruikers, een analyse van opgehaalde resultaten en een daaropvolgend advies. Er is inzicht in de huidige situatie geboden waarna vervolgens een schets van de gewenste situatie is gemaakt. Uiteindelijk is een advies voor aanzet tot verbetering gegeven.