Cas Jacobs

Consultant

In zijn voorkomen is Cas een rustig persoon, die gefocust is op zijn doel. Hij denkt analytisch na over vraagstukken waarmee hij de basis legt om vervolgens snel resultaat te behalen. Cas haalt energie uit uitdaging, ontwikkeling, en het realiseren van vorderingen in organisaties. Goede communicatie en samenwerking vindt hij hierin heel belangrijk. Door middel van teamwork groeien om zo tot een mooi resultaat te komen en ontwikkeling te realiseren. Zo kijkt hij dan ook aan tegen organisaties: samen zorgen dat de organisatie groeit, maar vooral zorgen dat iedereen in de organisatie zichzelf ontwikkelt. Daarom stelt hij zich proactief op om samen resultaat te halen, juist omdat de mensen het middelpunt van de organisatie zijn.

Deze instelling komt mede doordat Cas zijn hele leven gevoetbald heeft. Resultaat stond daar altijd op één, maar resultaat kan alleen maar gehaald worden door teamwork, individuele ontwikkeling, de juiste sfeer en de juiste instelling te combineren met elkaar. De spelers, samen met de betrokkenen daar omheen, maken het team. Dit geldt voor organisaties natuurlijk op dezelfde manier, waar de mensen de kracht zijn van de organisatie. Samen toewerken naar het doel, met daarin vastberadenheid, motivatie, ontwikkeling, samenwerking, maar vooral heel veel plezier, is wat Cas het belangrijkste vind in zijn werk.

Top 3 klussen

UWV

Gegevens vormen misschien wel de belangrijkste productiefactor van het UWV. Data Office werkt samen met de verschillende bedrijfsonderdelen van UWV aan de inrichting van organisatie-breed (centraal) en lokaal (decentraal) gegevensmanagement. Als gegevensarchitect van het Data Office geef ik adviezen over gegevensmanagement vraagstukken, om zo de doelstellingen van gegevensmanagement binnen UWV te realiseren en daarmee een bijdrage te leveren aan de optimalisatie van de gegevenshuishouding van UWV. Dit doen we door beleid, kaders en richtlijnen op te stellen, door aan te haken in projecten om consistentie te bewaken, door ons bezig te houden met data-governance en door architectuurproducten te ontwikkelen.

Wigo4it

Wigo4it is een coöperatie van de vier grootste gemeenten in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) op het gebied van informatievoorziening. Om de dienstverlening in het sociaal domein te verbeteren, te digitaliseren en te automatiseren is er door het innovatieprogramma (PPI) gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe applicatie Edison. In de rol van business analist/ontwerper adviseerde en ondersteunde ik in het programma door ontwerpproducten op te stellen, zoals use cases en proces- en gegevensmodellen, om de bouw van Edison te realiseren.

Nierstichting

Om stappen te zetten op digitaal gebied, is een heldere, organisatie-brede IT visie noodzakelijk. Dit maakt sturing op het gebied van ICT voor het MT makkelijker en creëert IT awareness onder de werknemers. Met een groep consultants zijn we begonnen met de IT visie, waarin we processen en het applicatielandschap hebben gevisualiseerd samen met een organisatie- en marktanalyse. Aan de hand van deze analyses en modellen hebben we een IT visie opgesteld op strategisch niveau, met een IT basis om invulling te geven aan de uitdagingen van de Nierstichting en proactief te acteren op ontwikkelingen.