Het verankeren van een transformatie is van cruciaal belang. Elke organisatie heeft namelijk de neiging om in oude patronen terug te vallen. Dit voorkom je enerzijds door tijdens de verandering draagvlak te creëren. Anderzijds is het nodig om de kennis en vaardigheden van je werknemers op het juiste niveau te brengen. Wij hanteren hierbij het '70-20-10 principe'. Dit houdt in dat 70% van wat je leert middels eigen ervaring is, 20% middels interactie en 10% door training/opleiding. Deze aanpak zit in het DNA van iedere Bvolver en daardoor doorweven in alle opdrachten die we doen.

1. Volwassenheidsscan
Aan het begin van een strategische verandering bepalen we het huidige kennisniveau en het te behalen doel. Dit doen we via informele gesprekken, assessments, interviews, onderzoek en analyse van stukken op verschillende niveaus in de organisatie. Tegelijk bekijken wat de organisatie wil bereiken, en welke mate van kennis hiervoor nodig is.

2. Ontwikkelplan
Vervolgens schrijven we een ontwikkelplan. Hierin staat welke ontwikkeling (qua kennis en kunde) de organisatie nodig heeft om haar doel te bereiken. Wij geloven sterk in leren door praktische ervaring. Vandaar dat we vooral inzetten op persoonlijke coaching en begeleiding tijdens het werk. Daarnaast geven we trainingen en workshops om onze kennis over bijvoorbeeld procesmanagement en organisatie architectuur te delen. Dit doen we zowel intern als extern.

3. Uitvoering
Door onze voortdurende aandacht voor uitgebreide (persoonlijke) ontwikkeling zorgen we ervoor dat werknemers en organisaties elke dag een beetje beter worden. Bijvoorbeeld door ze te helpen in communicatie en acquisitie, door hun rol in de organisatie helder te maken, door visuele skills te ontwikkelen, of juist presentatie- en adviesvaardigheden maar ook kennis en vaardigheden op het gebied van architectuur en procesmanagement. Zo brengen we de kerncapaciteiten van werknemers op het niveau dat nodig is om de verandering blijvend te verankeren.