Mobiliteit

Met de almaar groeiende economie en samenleving neemt de druk op het wegennet en de openbaar vervoersoplossingen in hoog tempo toe. Ondertussen heeft de culturele verandering waarin autobezit verruild wordt voor mobiliteit al geleid tot de nodige nieuwe spelers op deze markt. Bestaande organisaties zien zich genoodzaakt hun oude businessmodellen aan te passen en op termijn zelfs te verruilen voor nieuwe, of grootscheepse renovaties aan te brengen in hun netwerk om aan de veranderde vraag te kunnen blijven voldoen.