Middelbaar Beroeps Onderwijs

Het beroepsonderwijs heeft te maken met fundamentele veranderingen de komende 10 jaar. Dalende leerlingenaantallen en vergrijzing zijn maatschappelijke trends die invloed hebben op de organisatie van de onderwijsinstelling en de wijze van lesgeven.

Daarnaast is een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven steeds belangrijker. Enerzijds vanuit hun rol gedurende de opleiding. Anderzijds vanuit hun behoefte aan nieuwe medewerkers die zodanig zijn opgeleid dat zij direct inzetbaar zijn.

Gezien de steeds snellere ontwikkeling van vakgebieden is het belangrijk dat medewerkers regelmatig bijgeschoold worden. Om voldoende personeel te vinden wordt ook gezocht buiten de reguliere schoolverlaters. Statushouders, herintreders en zij-instromers zijn nieuwe doelgroepen die specifieke opleidingsmateriaal vragen. Al deze doelgroepen hebben specifieke opleidingseisen en binnen de groepen bestaat ook grote variatie in leerstijl en al aanwezige kennis en ervaring.

De werkwijze in de content keten, de keten van onderwijsinstellingen, uitgevers en distributeurs, verandert door content individueler aan te bieden en daarmee in te spelen op deze nieuwe doelgroepen en snelle wijzigingen in de leerstof. Dit is mede mogelijk door nieuwe technologische ontwikkelingen.

Samengevat zien wij de volgende belangrijke trends en ontwikkelingen binnen de branche:
- Van een begroting gebaseerd op groeiende leerlingen aantallen naar een begroting gebaseerd op dalende leerlingenaantallen
- Van een opleiding halen naar een leven lang leren
- Van productgericht naar vraaggericht onderwijs
- Van standaard boeken naar maatwerk digitale content

Samen met het bedrijfsleven en organisaties in de keten is afstemming noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen, kwaliteit te borgen en kosten te reduceren. De komst van digitale content, de Educatieve Content Keten, gekoppelde leerling administratie systemen (LAS) en e-learningomgevingen (ELO) voorspellen een disruptieve innovatie in de keten van het onderwijs met leveranciers, uitgevers en onderwijsinstellingen.

Branche uitdaging

Governance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Implementatie van een leerlingadministratiesysyeem

Het begeleiden en ondersteunen van een implementatie van een nieuw, centraal, leerlingadministratiestysteem(LAS) is een grote uitdaging.

Customer Experience

Consumenten zijn steeds meer online en verwachten dat ze al hun financiële zaken ook online kunnen regelen. Maar hoe zorg je ervoor dat je op deze digitale kanalen de klant van de beste service voorziet?

Lees onze aanpak
Lees onze aanpak
Lees onze aanpak

Klantcase

Case: Controle over SaaS applicaties

Wij zien bij klanten in de financiële sector een toenemende groei in het gebruikt van Cloudapplicaties. Binnen deze categorie verdient SaaS extra aandacht. Wellicht zul je het zelf herkennen. Stel, je werkt bij een bank en binnen jouw organisatie is er behoefte aan een applicatieoplossing.

Case: Cloud

Cloud biedt enorm veel mogelijkheden en vergt aanpassing van ingesleten gewoontes. Bij een grote financiële instelling in Nederland hebben we dit onder de loep genomen. Hoe kun je optimaal gebruik maken van de cloud? Onder het motto ‘automate as much as possible’ zijn we in het IT Service Management aan de slag gegaan.

Case: De IT helpdesk van de toekomst

Is de traditionele (interne) IT helpdesk nog van deze tijd? Met deze, en andere vragen worstelen veel organisaties. Tegenwoordig zijn Self Service Portals en peer-to-peer support in opkomst. Bovendien zien organisaties met de komst van robotisering het belang van een bemande helpdesk afnemen.

Lees de case
Lees de case
Lees de case

Ontmoet onze experts

Claudia
Beemster

Senior Consultant
c.beemster@bvolve.nl

Dennis
Schunselaar

Consultant
d.schunselaar@bvolve.nl

Elbrich
Meijering

Consultant
e.meijering@bvolve.nl

Friso
Lijftogt

Consultant
f.lijftogt@bvolve.nl