Middelbaar Beroeps Onderwijs

Het mbo is dynamisch en complex. Er zijn strenge eisen vanuit de onderwijsinspectie, teruglopende studentenaantallen en een sterk veranderende klantvraag van de student. Studenten willen onderwijs dat aansluit bij hun behoeften en wensen. Onderwijs dat flexibel, innovatief en zelfs digitaal is. Niet alleen de veranderende vraag vanuit de student draagt bij aan deze complexe en dynamische omgeving, maar ook externe factoren zoals de overheid en de arbeidsmarkt. Door de vele en elkaar snel opvolgende veranderingen is het van belang dat mbo-instellingen efficiënt en doelgericht in kunnen spelen op ontwikkelingen. Maar wat vraagt dat van het onderwijs? Volgens ons vraagt dat om een duidelijke visie op de toekomst, goede bedrijfsvoering en een organisatie die in staat is om continu te blijven verbeteren.

Branche uitdagingen

Leven Lang Ontwikkelen

Een ontwikkeling die grote impact heeft op het huidige onderwijs is Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Waar je voorheen geschoold werd om er een leven lang tegenaan te kunnen verschuift de focus nu naar een leven lang ontwikkelen. Geen eenmalige scholing, maar regelmatig de schoolbanken in om nieuwe kennis te vergaren. Dit vraagt veel van mbo-instellingen.

Implementatie van een Student Informatie Systeem

Het implementeren van een Student Informatie Systeem(SIS) is een grote uitdaging. Het zijn de verscheidenheid aan systemen, docenten die eigen werkwijzen handhaven, hoge werkdruk en decentrale verantwoordelijkheid voor processen en systemen die het lastig maken om over te gaan op één centraal SIS.