Vakgebied: architectuur

Bij Bvolve houden we zaken praktisch en toepasbaar. We spreken dan ook gewoon over architectuur, zonder hoofdletters en toevoegingen. Wij geloven dat architectuur een essentieel element is voor het realiseren van (digitale) transformaties. Het vakgebied speelt dan ook een grote rol in veel van onze opdrachten.

Architectuur is een middel om de organisatievisie en strategie te vertalen naar een concrete inrichting. Dat gebeurt bijvoorbeeld met behulp van architectuurmodellen van de huidige en de (beoogde) toekomstige situatie en projectarchitecturen. Het (bij)sturen van de ontwikkeling wordt in de architectuur gedaan met principes en richtlijnen. Projecten en ontwikkelteams worden ondersteund door kaders te stellen en context te bieden waarmee hun oplossing optimaal integreert met de huidige én toekomstige omgeving. De architect fungeert daarbij als een sensitieve en pragmatische kennismakelaar; een verbindende rol die expertise en disciplines op het juiste moment samenbrengt.

Door architectuur te verbinden met disciplines als verandermanagement, risicomanagement en in het bijzonder ook applicatie- en project portfolio management zorgen we voor een integrale aanpak, waarbij ‘praktisch en toepasbaar’ steeds de norm is. Op deze manier wordt de energie van de organisatie ingezet voor een consistente en efficiënte ontwikkeling naar de toekomst.

Als gevolg van de grote inhoudelijke reikwijdte wordt architectuur vaak gezien als een enigszins abstracte discipline. Het vakgebied biedt echter concrete meerwaarde:

  • Vergroten van samenhang tussen strategie en uitvoering 

  • Inzicht en overzicht over alle doorsnedes van de organisaties 

  • Bewaken van samenhang van ontwikkelingen tussen afdelingen, ketens of externe partijen 

  • Biedt grip op complexe veranderingen 

  • Effectievere inzet van middelen door gerichter investeren of consolideren 

  • Snellere impact- of change-analyses, kortere time-to-market 

  • Risicobeheersing: lagere kans op falen van (kritieke) systemen, problemen sneller lokaliseren en oplossen 

  • Verantwoord gebruik van data: inzicht in gebruik en opslag 

 

De waarde van architectuur is het hoogst in organisaties met hoge complexiteit. Wij verwachten dat door globalisering, digitalisering, digitale innovaties en veranderende klantbehoeftes die complexiteit alleen maar zal toenemen. De waarde van architectuur zal dus steeds groter worden.

De multidisciplinaire consultants van Bvolve zijn uw ideale partner in de invoering én uitvoering van architectuur binnen uw organisatie. Naast onze ruime ervaring als leider in het vakgebied architectuur blijft de mens altijd ons uitganspunt. Daarom besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van de mensen in uw organisatie. Dit zit altijd verweven in onze aanpak.

Solutions

Applicatie Portfolio Management

IT is onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering van alle (middel) grote organisaties. Enerzijds biedt technologie grote kansen om de dienstverlening te innoveren, te verbeteren of efficiënter te maken. Anderzijds kampen organisaties vaak met een complex applicatielandschap dat door de jaren is gegroeid.

Kickstart je architectuur

Naarmate het onderliggende applicatielandschap complexer wordt, is het steeds ingewikkelder om applicaties te vervangen of nieuwe innovaties te integreren. Enerzijds omdat de exploitatie veel tijd en geld op slokt, anderzijds omdat de risico’s van aanpassingen soms lastig te overzien zijn. Architectuur is een middel om deze risico’s en afhankelijkheden te managen.