Wie zijn we?

Ontmoet onze mensenWij zijn consultants die digitale transformaties begeleiden. Dit zijn veelal transformaties als gevolg van nieuwe technologie, wet- en regelgeving of eisen van de markt. Dit soort veranderingen zijn vaak zeer complex. Er zijn veel belanghebbenden, processen en systemen die elkaar moeten ontmoeten. Wij helpen je hierbij door overzicht, inzicht en regie te bieden.

Wat doen we?

Transformaties Starten

Transformaties Starten

Organisaties worden voortdurend geconfronteerd met digitale transformaties. Vaak is het lastig te bepalen wat deze veranderingen precies betekenen. Wat moet er gebeuren, hoe en wanneer? Wij helpen organisaties om deze vragen snel te beantwoorden en een concreet plan van aanpak op te stellen. Bovendien zorgen we ervoor dat alle partijen ook daadwerkelijk betrokken worden. Zo zorgen we dat de verandering goed van start gaat.

Digitale Toekomst Ontwerpen

Digitale Toekomst Ontwerpen

Digitale transformaties zijn vaak bijzonder complex. Ze hebben gevolgen voor de gehele organisatie. Nadat duidelijk is wat de transformatie betekent, moet de organisatie daadwerkelijk gaan veranderen. Ze moet opnieuw ontworpen en ingericht worden. De organisatiestructuur, processen en systemen moeten opnieuw op elkaar worden afgestemd om het gewenste resultaat te bereiken. Wij maken hiervoor realistische en bruikbare ontwerpen.

Transformaties Implementeren & Regisseren

Transformaties Implementeren & Regisseren

Hoe goed een transformatie ook is voorbereid, de praktijk is altijd weerbarstiger dan het plan. Daarom is het cruciaal om de implementatie stapsgewijs uit te voeren. Dit doen we door kleinschalig te beginnen en pas bij succes op te schalen. Zo kan de organisatie tijdig bijsturen, risico's vermijden en effectief transformeren.

Organisaties Ontwikkelen

Organisaties Ontwikkelen

Het verankeren van een transformatie is van cruciaal belang. Elke organisatie heeft namelijk de neiging om in oude patronen terug te vallen. Dit voorkom je enerzijds door tijdens de verandering draagvlak te creëren. Anderzijds is het nodig om de kennis en vaardigheden van je werknemers op het juiste niveau te brengen. Wij hanteren hierbij het '70-20-10 principe'. Dit houdt in dat 70% van wat je leert middels eigen ervaring is, 20% middels interactie en 10% door training/opleiding. Deze aanpak zit in het DNA van iedere Bvolver en daardoor verweven in alle opdrachten die we doen.

Wie zijn onze klanten?